Gabrielle Ménard

Avocat au Barreau de Paris

Geboren 1985 in Rennes, Frankreich

Ausbildung:

  • Deutsch-Französischer Magisterstudiengang Rechtswissenschaften, Universität zu Köln / Université de Paris I – Panthéon Sorbonne, 2007
  • Aufbaustudium im europäischen Wirtschaftsrecht (Master II), Université de Paris II – Panthéon Assas, 2008
  • Avocat à la Cour seit 2010

Sprachen: Französisch, Deutsch, Englisch

Tätigkeitsbereiche:

  • Unternehmensrecht
  • Arbeitsrecht
  • Prozessrecht